Selbak TIF

Politiattest

Politiattest

I Selbak TIF håndterer vi politiattest på følgende måte:

  1. Last ned og print  ut det riktige vedlegget for deg. Skiller mellom trener/lagleder og styremedlem/tillitsvalgt
  2. Fyll ut vedlegget og skann det tilbake til for eksempel en PDF fil. Et godt bilde med mobilkamera kan også fungere. Se under for utfylling av noen av feltene.
    1. Formål med attesten: 

Oppgave i frivillig organisasjon som medfører et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

  1. Lovhjemmel om politiattest: 

Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

  1. Logg inn på https://attest.politi.no/
  2. Fyll inn all info og legg ved vedlegget som dere skannet inn i punkt 2 over
  3. Når dere mottar politiattest fra politet skal denne fremvises til leder i klubben eller ansvarlig for politiattester.
  4. Ansvarlig for politiattester i Selbak TIF noterer på profilen til personen med tillitsverv når politiattest var fremvist og gir tilbakemelding til den med tillitsverv.
  5. Politiattest uten anmerkninger gir mulighet for tre år med tillitsverv i Selbak TIF. Etter tre år må ny politiattest fremvises. (Gyldighetstid kan endres, men vil fremkomme på denne siden hva som til en hver tid er gyldig lengde på en fremvist attest).

Videre henviser vi til Norges idrettsforbund sin informasjon rundt politiattest for idrettslag,

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Ansvarlig politiattester : Heidi Grønn, email: heidi@selbaktif.no tlf: 48171681

Leder: Atle Engsmyr, email : atle@selbaktif.no tlf 92616538

Selbak Turn & Idrettsforening

Pans vei 9

1654 SELLEBAK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift